Потомци Косаре Филиповић су такође казивали да је такозвани “Рајко-Ванин” био болестан, и да би му бог помогао у излечењу ископао је бунар који се и данас налази у цркви и користи се.